Objektid

MOCKAVOS TERMINALAS RESERVUAARIPARGI EHITUS. TEINE ETAPP
Objekti asukoht: Leedu,Mockavos terminalas
Tellija:UAB Mockavos terminalas
Tööde lühikirjeldus: Mockavos terminalas teise etapi ehitus (pumpla seadmete ja torustike montaaž, mahutite 1600m3, 800m3 montaaž, mahutipargi seadmete ja torustike montaaž)
Tööde tähtajad: 2017-2018


UTT-500 SEADME REAKTORITE BANDAAŽITE REKONSTRUEERIMINE JA VAHETUS
Objekti asukoht: Kiviõli
Tellija: OÜ Kiviõli Keemiatööstuse Varad
Tööde lühikirjeldus: UTT-500 seadme reaktorite nr.1-9 bandaažite rekonstrueerimine ja vahetus
Tööde tähtajad: 2017-2018
EHITUSTÖÖD RKÕE SEADMEL „PETROTER TSIRKULATSIOONIÕLIPUHASTUSE JA KEK PÜROLÜÜSI SEADME EHITAMINE“ PROJEKTI RAAMES
Objekti asukoht: Kohtla-Järve
Tellija: VKG Oil AS
Tööde lühikirjeldus: Ehitustööd RKÕE seadmel „Petroter tsirkulatsiooniõlipuhastuse ja KEK pürolüüsi seadme ehitamine“ projekti raames
Tööde tähtajad: 2017-2018
SUOMENOJA POWER PLANT SO1 KATLA ÕHUKÄIKUDE, OFA JA PÕLETITE DEMONTAAŽ JA MONTAAŽ
Objekti asukoht: Soome, Suomenoja
Tellija: Fortum Power and Heat OY
Tööde lühikirjeldus:SuomenojaPowerPlantSO1 katlaõhukäikude, OFA japõletitedemontaaž ja montaaž
Tööde tähtajad: 2018
HEINOLA SEADMETE DEMONTAAŽ JA MONTAAŽ
Objekti asukoht: Soome, Heinola
Tellija: Andritz OY
Tööde lühikirjeldus: Kõrgrõhu katla auruülekuumendi vahetus. Stora Enso Heinola katla põletite, õhukäikude ja platside vahetus ja modifitseerimine
Tööde tähtajad: 2018
KIVIÕLI ELEKTRIFILTRI EHITAMINE
Objekti asukoht: Kiviõli
Tellija: KKT Oil AS
Tööde lühikirjeldus: Kiviõli elektrifiltri ehitamine
Tööde tähtajad: 2018
KRISTIINE KATLAMAJA SUITSUGAASIDE KONDENSAATORI, ÕHUKÄIKUDE JA TORUSTIKE EHITUS
Objekti asukoht: Tallinn
Tellija: KPA Unicon OY
Tööde lühikirjeldus: Kristiine katlamaja suitsugaaside kondensaatori, õhukäikude ja torustike valmistamine ja montaaž
Tööde tähtajad: 2018