Objektid

Utilisaatori katla sisekorpuse (gaasikäigu) vahetus
Objekti asukoht: Kohtla-Järve
Tellija: AS VKG Oil
Tööde lühikirjeldus: Vana КУ-126 demontaaž. Tööde teostamise projekti väljatöötamine katla montaažiks horisontaalasendis koos hilisema kantimisega paigaldamiseks vertikaalsesse projektasendisse. Utilisaatori КУ-126 katla sisekorpuse (gaasikäigu) vahetus paigaldise Petroter I korpuse vaheruumis. Katelutilisaatori torujuhtmete mähise viimistlus ja montaaž. Teenindusplatvormide montaaž. Katla ja torujuhtmete isolatsiooni taastamine.
Tööde tähtajad: 2017


Katla nr 4 Е-135-3,2-420ДГ montaaž
Objekti asukoht: Kohtla-Järve
Tellija: UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija
Tööde lühikirjeldus: 4. katla Е-135-3, 2-420ДГ ja teenindusplatvormide osade montaaž. Toitesõlme torujuhtme, aurutoru ja gaasitoru montaaž. Retsirkulatsiooni gaasi- ja õhukäikude montaaž 4. katla põletitesse. Suitsugaaside gaasikäigu montaaž. Pideva läbipuhke laiendite montaaž. Katla ja torujuhtmete isoleerimine.
Tööde tähtajad: 2017
Põhja EJ väävelhappelao 7. reservuaari (monžus) projekteerimis- ja remonditööde projekteerimine
Objekti asukoht: Kohtla-Järve
Tellija: OÜ VKG Energia
Tööde lühikirjeldus: Vana monžuse demontaaž, reservuaari tehnoloogilisest skeemist, väävelhappe- ja suruõhutorustikust lahti ühendamine. Monžuse ja tugede valmistamine ja montaaž ning püsiasukohale monteerimine. Lülitamine olemasolevasse tehnoloogilisse skeemi.
Tööde tähtajad: 2017
1. katla 8. ploki retortgaasi põlemisosa 50-protsendiline suurendamine
Objekti asukoht: Eesti Elektrijaam
Tellija: AMEC FOSTER WHEELER
Tööde lühikirjeldus: 1. katla 8. ploki moderniseerimine retortgaasi põlemisosa suurendamiseks. Uute põletite paigaldamine ja olemasolevate moderniseerimine. Tuhaärastustigude paigaldamine. Gaasikäikude montaaž.
Tööde tähtajad: 2017
Reservuaaripargi, pumbajaama, raudteeestakaadi ja autoterminali ehitus
Objekti asukoht: Mockavos terminalas, Leedu
Tellija: UAB Mockavos terminalas
Tööde lühikirjeldus: Reservuaaripargi, pumbajaama, raudteeestakaadi ja autoterminali ehitus
Tööde tähtajad: 2017