Teenused

ME PAKUME JÄRGMISI TEENUSEID:
 • Eriotstarbeliste tehnoloogiliste torustike tarnimine ja monteerimine
 • Auru- ja veesoojuskatelde ning soojusMehaaniliste seadmete remont
 • Auru- ja veesoojuskatelde ning soojusMehaaniliste seadmete monteerimine
 • Surveseadmete valmistamine, monteerimine ja remont
 • Ehitus- ja tehnoloogiliste metallkonstruktsioonide valmistamine ja monteerimine
 • Projekteerimine
 • Servishooldamine, k.a kütuse etteandesüsteemide seadmete (erinevate vagunikallutite, purustite, veskite ja lintkonveierite) kapitaal- ja jooksev remont
 • Soojustustööd
 • Paakide ja mahutite valmistamine ja monteerimine
 • Tööstus- ja tsiviilobjektide ehitusprojekteerimise juhtimine.

Samuti on AS Eesti Energomontaaž HUBER SE maaletooja puhastusseadmete hankimise osas ja AS ДНЕПРОТЯЖМАШ maaletooja seadmete hankimise osas Euroopa Liidu territooriumil.

Eelloetletud tööde teostamiseks on AS-l Eesti Energomontaaž tootmisbaasid Narvas ja Kohtla-Järvel ning kõrge kvalifikatsiooniga töötajad, kellel on load järgmiste tööde teostamiseks:
 • Gaasitööd: erinevate maa- ja surugaasiseadmete paigaldamine, hooldamine ja remont. GT10176450-0001
 • Vee- ja aurukatelde paigaldamine, remont ja ümberehitamine; mahutite paigaldamine, remont ja ümberehitamine. ST10176450-0001
 • Vedelgaasi hoidmiseks teras- ja kuni 6 baari plastmahutite. GP10176450-0001
 • Kuni 100 t tõstejõuga sild-, pukk-, konsool-, liikur- ja noolkraanade paigaldamine, remont ja ümberehitamine. Kuni 20 t tõstejõuga tornkraanade paigaldamine ja remont. MT10176450-0001
 • Elektritööd elektrijõujaamades. EL10176450-0001
 • Üldehitustööd. EH10176450-0001
 • Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiis. EK10176450-0001
 • Projekteerimine. EEP000242-0001
 • Maa-, bio- ja generaatorigaasiseadmete Ehitamine, hooldamine ja remont. Vedelgaasi ladustamine. GT10176450-0001
 • Omanikujärelevalve. EO10176450-0001